Tendintele agriculturii ecologice. Rolul compostarii în floricultura

În cea mai restrânsă definiție, floricultura este o subramură a horticulturii, care se ocupă de cultivarea și creșterea florilor de casă sau/și grădină. Este știința care cercetează toate aspectele vieții florilor care înfrumusețează grădinile și pervazurile noastre în toate anotimpurile anului.

Cultivarea florilor în condiții domestice se face de cele mai multe ori în spații mici, pentru folosință proprie. Având în vedere tendința trecerii întregii ramuri agricole la practica ecologică, floricultura nu rămâne în urmă la acest capitol. Reieșind din contactul apropiat al îngrijitorului cu planta propriu-zisă, este cumva firesc ca fiecare deținător de flori de cameră sau grădină să opteze pentru plante curate din punct de vedere al substanțelor nutritive. Astfel, un subiect important în ocupația de floricultor este cel al compostului, baza nutritivă a florilor.

De ce este importantă practica de compostare?

Conform opiniei specialiștilor, importanţa compostării rezidă din cel puţin două raţiuni, una economică şi alta ecologică. Criteriul economic decurge din faptul că compostarea ajută la micșorarea cantităţii de deşeuri şi economisirea spaţiilor de depozitare. Compostarea reprezintă modul de valorificare a deşeurilor oferind cel mai redus consum de energie. Compostul substituie o mare cantitate de îngrăşăminte chimice, degrevând societatea de o mare parte de cheltuieli privind investiţia suplimentară pentru industria de chimicale.

Compostul reprezintă o metodă puţin costisitoare de îmbunătăţire a structurii solului şi un îngrăşământ foarte bun pentru agricultură în general şi pentru horticultură (inclusiv floricultură) în mod special. Este un îngrăşământ organic şi ecologic în acelaşi timp foarte valoros, care conţine o gamă bogată de elemente nutritive pentru plante, reprezentând un substrat valoros pentru amestecurile de pământ folosit în floricultură. Prin compostare materia organică intră în circuitul biologic, aceasta deci fiind un procedeu de reciclare naturală. Energia pe care plantele au luat-o pământului pentru a creşte o vor reda din nou pământului. Compostarea conduce la evitarea emanării gazelor din depuneri (pentru că se reduc cantităţile de deşeuri supuse depozitării) şi este parte integrantă a sistemului de economie a deşeurilor (dacă ne referim iarăși la condiţiile economice şi ecologice). Prin compostare se evită încărcarea ecologică, pentru că arderile eliberează cu precădere CO2. Conform studiilor de specialitate, prin compostare azotul face legături strict organice, acest fapt având avantajul de a menţine fertilitatea solului şi a menţine o umiditate constantă. Astfel, practica de compostare este o metodă ecologică bună pentru îmbunătăţirea fertilităţii solului şi o resursă de hrană pentru plante, inclusiv flori de cameră.

În funcție de soiurile de plante decorative și flori deținute în propria grădină, oricine poate produce compostul ecologic necesar nutriției acestor plante. Compostul se poate obține din amestecul diferitor resturi vegetale, frunze uscate, scoarță, fecale de producție animală, oase mărunțite, coji de ouă, tulpini și păstăi, rădăcini, calciu etc. Pentru fiecare gen de floare se fabrică un anumit tip de compost, deci este necesară o oarecare documentare înainte de a începe cultivarea acesteia în propria curte.

De exemplu, pentru a putea obține niște minunate buchete de gerbere din propria grădină, vei fi nevoit să pregătești din timp și să utilizezi în îngrijirea lor un compost bazat pe turbă, nisip și puțin pământ brun, iar irigarea să fie efectuată conform unui orar prestabilit.

În cazul lalelelor de pildă, va fi necesară o altă structură a compostului, bazat pe cernoziom, puțină turbă, scoarță sau frunze de pădure și foarte puțin îngrășământ de origine animală.

Prin urmare, practicarea compostării va contribui atât la obținerea unor produse mai calitative, mai frumoase și mai curate, cât și la protejarea mediului, condiție vitală pentru calitatea vieții noastre.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply